Kezdőlap   |   Szolnoki Kerékpáros és Gyalogos Tisza-híd építése   |   Tiszaligeti Sportkomplexum fejlesztése   |   Verseghy Ferenc Gimnázium felújítása és funkcióbővítése
 

Tiszaligeti Sportkomplexum fejlesztése


Rendkívül előnyös adottságok


A Tiszaliget a város kiemelt "zöld övezete", adottságai rendkívül előnyösek, a megfogalmazott hasznosítási célok a turizmus, idegenforgalom, rekreáció, szabadidő hasznos eltöltése, sport, felsőfokú oktatás. A megépülő gyalogos és kerékpáros közlekedést biztosító híd néhány száz méter "áthidalásával" gyakorlatilag összeköti, és a fenti funkciókkal kibővíti Szolnok belvárosát.

Fenti célokhoz, a tiszaligeti beruházásban szereplő létesítmények programjával szervesen kapcsolódik a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. – mint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kiemelten közhasznú szervezet – tevékenysége, feladatellátása. Ezen kiemelt önkormányzati feladatok jelentős részét, az alapítóval kötött közhasznú szerződés alapján látja el a Nonprofit Kft. az egészséges életmód biztosítása érdekében.

Tiszaligeti szabadtéri pályák


Tiszaligeti szabadtéri pályák összesen közel 7 hektáros területen fekszenek, a létesítmény kialakítása az 1960-as években kezdődött salakpályák építésével. A létesítmény – kialakításából adódóan – nemcsak a labdarúgás igényeit elégíti ki, hanem lehetőséget biztosít komplex sportnapok (Tiszaligeti Napok, Juniális, szabadidős rendezvények, egyéb kulturális programok) lebonyolítására is. Általános jellemzője a létesítmény-komplexumnak, hogy leromlott, korszerűtlen, balesetveszélyes állapotok uralkodnak, mely jelenleg megakadályozzák a már leegyeztetett, a későbbiekben említett további programok lebonyolítását. Ez annyit jelent, hogy a későbbiekben említett beruházások nélkül a szabadidő és sportlétesítmény szolgáltatási rendszere a meglévő valós igények ellenére sem fejleszthető. A várható tervezetten növekedő igénybevételt erősíti az a tény is, hogy 2008-ban a Szolnoki Főiskolai Campus átadása megtörtént, több ezer fiatal hallgató költözik a Tiszaligetbe. Ugyanakkor az egészséges életmódot, sporttevékenységet biztosító létesítmény nem épült a Campus keretében. Ezt a várhatóan a főiskolai korosztályból fakadóan rendszeres mozgásigénnyel rendelkező jelentős számú "csoportot" is szolgálja a fejlesztés.

Szabadtéri pályák kiszolgáló épülete


A szabadtéri pályák kiszolgáló épülete elsősorban a szabadidős tevékenység kiszolgálását biztosító épület. Állandó rendszerességgel naponta 150-300 fő használja, évente 2-3 alkalommal ennél jóval nagyobb létszámú rekreációs (naponta 1.500-2.000 fős) rendezvények infrastrukturális feltételeinek a biztosítását szolgálja.

A 25 éve épült korszerűtlen épület jelenlegi állapotában nem tudja ellátni azon igényeket, mely a további programok, rendezvények megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek.

Műfüves labdarúgó pálya


A műfüves labdarúgó pálya 1975-ben épült fekete salakos pálya országos szinten is egyedülálló, hogy egy rekreációs zöldövezetben, nagy számú rendezvényt szolgál ki teljesen elavult burkolatával. Az előzőekből egyértelműen következik, hogy további rendezvények, programok fogadására a létesítmény nem alkalmas.

A Tiszaligetben zajló nagy tömegeket megmozgató programok esetében, illetve a kilátogató emberek számára nincs egy nyitott, kulturáltan működő szociális, wc épület.

Értelemszerűen a szabadtéri létesítmény és a rendezvényeket is kiszolgáló épület működtetése összefügg egymással. A beruházás következtében a programok, rendezvények, szolgáltatások terén a jelenlegihez képest jelentős bővülést, tartalmi fejlesztést lehet elérni.

• Rendkívül előnyös adottságok
• A fejlesztések tartalmi elemei

Tiszaligeti SportkomplexumKép címe

Kép címe

Kép címe

Kép címe

Kezdőlap Szolnoki Kerékpáros és Gyalogos Tisza-híd építése Tiszaligeti Sportkomplexum fejlesztése Verseghy Ferenc Gimnázium felújítása és funkcióbővítése
©2008-2012. Tisza Fővárosa - Minden Jog Fenntartva!